Eğitimler

 

1175098_1406095489605980_1506720342_n

MEDAK Eğitmen ve Operasyon kadrosunda bulundurduğu, uzun yıllar saha tecrübesine, sertifika, lisans ve diplomaya sahip Doktor, Dağcı, Acil Tıp Teknikeri, Cerrahi Teknikeri, Ameliyathane ve Acil Servis Hemşiresi, Klinik Psikiolog, 112 Personeli, Veteriner Hekim, İlk Yardım Eğiticisi ve Eğitici Eğitmeni, Telsiz Operatörü, Sivil Savunma Uzmanı, Gönüllü İtfaiyeci ve sosyal sorumluluk projelerinde deneyimli Tıp Öğrencilerinin katkılarıyla, Kurduğu Eğitim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde personelini Dünya ve Avrupa standardlarında eğiterek, olası afet ve kaza durumlarına koordineli bir şekilde tamamen sivil ve gönüllü bir yaklaşımla müdehale eden, kendi içinde organize olmuş sağlık  ve arama kurtarma personeli timleri yetiştirmektedir.

Kurumumuzun Eğitim Modüllerinden oluşan Eğitim Programı;

 • U.S. Department of Homeland Security Federal Emergency Management Agency (FEMA)
 • The National Urban Search and Rescue (US&R) Response System
 • International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG)
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)
 • Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE)

Gibi kurumların eğitim programları, çalışma yapıları ve müdehale standardları örnek alınarak, içinde bulunduğumuz kültürel ve ekonomik koşullar, potansiyel tehlike ve afet olasılıkları, eğitilmesi planlanan personelin bilgi ve potansiyel becerileri, zaman ve olanakları doğrultusunda hazırlanmıştır.

20131222_135058

 • Genel Afet Bilgisi
 • Psiko Sosyal Durumlar Eğitimi
 • Teknik Eğitimler
 • Tıbbi Müdehale Bilgisi
 • Tatbiki Eğitimler
 • Grup Eğitimleri
 • İleri Dönem Uzmanlık Eğitimleri

 

Olarak 7 Eğitim Modülü altında, toplam 66 farklı Dersten oluşan eğitim programımızla kendi personelimize olay yeri ve çevresinde aktif saha hizmeti yapabilmesi, kendi hayatını idame ve hayat kurtarma görevlerini dünya standardlarında gerçekleştirebilmesi için gereken tüm eğitimleri vermekteyiz.

 

MEDAK EĞİTİM PROGRAMI 

A GENEL AFET BİLGİSİ MODÜLÜ
1 Afetlerde Çevre Sağlığı Hizmetleri ve Sanitasyon
2 Afet ve Olağan Dışı Durumlara Genel Bakış ve Enkazda Çalışma Prensipleri
3 Türkiye Afet ve Kriz Yönetim Sistemi
4 Afet Koordinasyonu
5 Afet ve Afet Sonrası Sağlık Bilinci
6 Afetlerde Güvenli Yaşam
7 Uluslararası Tehlike ve Uyarı İşaretleri
8 Kriz ve Olay Yeri Yönetimi ve Güvenliği
B PSİKO SOSYAL DURUMLAR EĞİTİMİ MODÜLÜ                                   
9 Sahada Etik Davranış ve Kültürel Özellikler
10 Afet Psikolojisi Eğitimi
11 Stres ve Çatışma Yönetimi
12 İletişim Engelleri ve Çözüm Yolları
C TEKNİK EĞİTİMLER MODÜLÜ   
13 Teknik Malzeme Bilgisi
14 Kriz ve Afetlerde Telsiz Haberleşmesi
15 Doğada Yürüyüşün Temelleri
16 Doğada Beslenme Yöntemleri
17 Kampçılık Prensipleri
18 Doğada Hayatta Kalma (Survivor) Eğitimi
19 Meteoroloji ve Hava Tahmini
20 Harita Okuma ve Doğada Yön Bulma
21 GPS (Global Positioning System) (Küresel Konumlama) Cihazı Kullanımı
22 Dağcılık ve Arama Kurtarma Düğümleri
23 Antrenman ve Fiziki Kondüsyonu Artırma Teknikleri
24 Temel Kaya Tırmanışı Eğitimi
25 Yangın ve İtfaiye Eğitimi
D TIBBİ MÜDEHALE BİLGİSİ MODÜLÜ
26 Medikal Malzeme Bilgisi
27 Çoklu Yaralanmalı Kazalara Müdehale
28 Yapısal Göçüklere Müdehale
29 Crush Sendromu Eğitimi
30 Trafik Kazalarına Müdehale
31 Triaj Eğitimi
32 Hasta Sabitleme, Sedyeleme ve Taşıma Teknikleri
33 Temel ve İleri Yaşam Desteği Eğitimi
34 Çoklu Travmalı Hastaya Yaklaşım
E TATBİKAT EĞİTİMLERİ MODÜLÜ
35 Yaz ve Kış Kampçılığı
36 Afet ve Olağandışı Durumlarda Hayatı İdame Eğitimi
37 Doğada Yön Bulma (Orienteering) Eğitimi
38 Alternatif Ateller ile Hasta/Yaralı Sabitleme Sedyeleme ve Taşıma Teknikleri
39 Temel ve İleri Kaya Tırmanışı
40 Yaz Temel Kampçılık ve Dağcılık Eğitimi
41 Kış Temel Kampçılık ve Dağcılık Eğitimi
F GRUP EĞİTİMLERİ MODÜLÜ
42 Temel İlk Yardım Sertifika Programı
43 Eğitmenlik (Formasyon) Eğitimi
44 İlk Yardım Eğiticisi Eğitimi Sertifika Programı
G İLERİ DÖNEM UZMANLIK EĞİTİMLERİ MODÜLÜ
45 CPR (Cardio Pulmoner Resusitasyon) Eğitimi
46 Pelvis Anatomisi ve Kırıklar
47 Süturasyon
48 Pnömotoraks ve Acil Yaklaşım
49 Pediatrik Resusitasyon
50 Defibilasyon
51 Kardiyak Anatomi ve Fizyoloji
52 Malnutrisyon
53 Hava Yolu Açma Yöntemleri ve Ventilasyon
54 Pediatrik Aciller
55 Solunum Yetersizlikleri
56 Transport Küvüz
57 Acil Oksijen Kullanımı
58 Ambulans Ekipmanları
59 Abdominal Travmada Genel Yaklaşım
60 Göğüs Ağrısı ve Kalp Krizi Müdehalesi
61 Spiral Travmalar
62 Travmada Amputasyon
63 Kemik içi İnfüzyon İlkeleri
64 Intraosseöz Damar Yolu
65 Acil Durumlarda Analjezi ve Sedasyon
66 Şok ve Tedavi
67 İletişim Becerileri
65 Afet ve Olağandışı Durumlarda Olay Yeri Güvenliği
66 Beden Dili